प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

परिवर्तनानि

सम्पादनसारांशरहितः
तथा पूर्णश्च सन्तिष्ठेत् पूरणात् पूरकः स्मृतः ।। ३७३.८ ।.
 
न मुञ्चति न गृह्णाति वायुमन्तर्वहिःवायुमन्तर्बहिः स्थितम् ।
सम्पूर्णकुम्भवत्तिष्ठेदचलः स तु कुम्भकः ।। ३७३.९ ।।
 
२६,३८४

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/107920" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः