"यजुर्वेदः" इत्यस्य संस्करणे भेदः

सम्पादनसारांशरहितः
 
 
* तैत्तिरीय-कृष्णयजुर्वेद-शाखा
** [[तैत्तिरीयसंहिता-१-४]] (सस्वरपाठः)
** [[तैत्तिरीयसंहिता-५-७]] (सस्वरपाठः)
** [[तैत्तिरीयब्राह्मणम्]]
** [[तैत्तिरीय-आरण्यकम्]]
** [[कृष्‍णयजुर्वेद:]] तैत्तिरीय संहिता विस्वरपाठः।
**[[यजुर्वेदः/ब्राह्मणम्|ब्राह्मणम्]] विस्वरपाठः।
**[[यजुर्वेदः/आरण्यकम्|आरण्यकम्]] विस्वरपाठः।
३३,८७१

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/109224" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्