"अग्निपुराणम्/अध्यायः १७८" इत्यस्य संस्करणे भेदः

सम्पादनसारांशरहितः
(अग्निपुराणम् using AWB)
 
{{अग्निपुराणम्}}
 
<poem><font size="4.9">
अथाष्टसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः
 
अथाष्टसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः
<poem><span style="font-size: 14pt; line-height: 200%">
 
तृतीयाव्रतानि
ईशायेति कटिं देव्याः(२) शङ्करायेति शङ्करम् ।१७८.००५
- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -
<small><small>टिप्पणी
१ शिवं रुद्राय विश्वायेति ख.. , छ.. च । शिवं भद्रायेश्वरायेति ज.. , झ.. , ञ.. , ट.. च
२ ईशाय कट्यां देव्याश्च इति ङ.. । ईशायेति तातो देव्या इति घ..</small></small>
- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -
कुक्षिद्वयञ्च कोटव्यै शूलिनं शूलपाणये ॥१७८.००५
उमामहेश्वरौ पूज्य सौभाग्याष्टकमग्रतः(७) ।१७८.०१४
- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -
<small><small>टिप्पणी
१ शिवं वेदात्मने तद्वद्रूपिण्यै इति घ.. , ज.. , ञ.. च
२ हरञ्चान्तकालानलप्रिये इति ख.. , घ.. , ज.. , ञ.. च
५ मल्लिकाशोककमलच्छदं तगरमालती इति ख.. , घ.. , ज.. च
६ कुन्दञ्च करवीरञ्चेति ख.. , घ.. , ज.. च
७ मल्लिकाशोकेत्यादिः, सौभाग्याष्टकमग्रतः इत्यन्तः छ.. पुस्तके नास्ति</small></small>
- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -
स्थापयेद्(१) घृतनिष्पावकुसुम्भक्षीरजीवकं ॥१७८.०१४
नभस्ये वाथ वैशाखे कुर्यान्मार्गशिरस्यथ(९) ।१७८.०२२
- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -
<small><small>टिप्पणी
१ अर्पयेदिति ख.. , छ.. च
२ तृणराजेक्षुलवणमिति ख.. , छ.. , ट.. च
७ गुरुं मिथुनमभर्च्येति ङ..
८ वस्त्राद्यैः सर्वमाप्नुयादिति ख.. , घ.. , ङ.. , छ.. , झ.. , ञ.. , ट.. च
९ कुर्याद्वा मार्गशीर्षके इति ङ.. , ञ.. च</small></small>
- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -
शुक्लपक्षे तृतीयायां ललितायै नमो यजेत् ॥१७८.०२२
मार्गतृतीयामारभ्य सौभाग्यं स्वर्गमाप्नुयात् ॥२९॥१७८.०२९
- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -
<small><small>टिप्पणी
१ वर्षान्ते इति ख.. , ङ.. , ट.. च
२ अलङ्काराणि सर्वाणि भवानो प्रीयतामिति ट..
३ दमनकतृतीयाकृदित्यादिः नारायणी क्रमादित्यन्तः पाठः ज.. पुस्तके नास्ति</small></small>
- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -
इत्याग्नेये महापुराणे तृतीयाव्रतानि नाम अष्टसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥
</fontspan></poem>
 
[[वर्गः:अग्निपुराणम्]]
३८,५२४

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/129223" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्