"अग्निपुराणम्/अध्यायः २" इत्यस्य संस्करणे भेदः

 
<poem>
वसिष्ठ उवाच
मत्स्यादिरूपिणं विष्णुं व्रूहिब्रूहि सर्गादिकारणम् ।
पुराणं ब्रह्म चाग्नेयं यथा विष्णोः पुरा श्रुतम् ।। १ ।।
 
अग्निरुवाच
मत्स्यावतारं वक्षयेऽहंवक्ष्येऽहं वसिष्ठ श्रृणु वै हरेः ।
अवतारक्रिया दुष्टनष्ट्यै सत्पालनाय हि ।। २ ।।
 
२८,४०२

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/129246" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः