"छान्दोग्योपनिषद्/अध्यायः १" इत्यस्य संस्करणे भेदः

(last better)
==संबंधित कड़ियाँ==
#[[उपनिषद्]]
##[[https://sa.wikisource.org/s/5n छान्दोग्य उपनिषद्] १-८]
###[[छान्दोग्य उपनिषद् 1]] प्रथमोऽध्यायः, द्वितीयोऽध्यायः
###[[छान्दोग्य उपनिषद् 2]] तृतीयोऽध्यायः, चतुर्थोऽध्यायः
###[[छान्दोग्य उपनिषद् 3]] पञ्चमोऽध्यायः, षष्ठोऽध्यायः
###[[छान्दोग्य उपनिषद् 4]] सप्तमोऽध्यायः, अष्टमोऽध्यायः
 
[[वर्गः:प्रमुखोपनिषदः]]
४५

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/130450" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्