"छान्दोग्योपनिषद्/अध्यायः २" इत्यस्य संस्करणे भेदः

सम्पादनसारांशरहितः
 
::::मानवो ब्रह्मैवैक ऋत्विक्कुरूनश्वाभिरक्षत्येवंविद्ध वै ब्रह्मा यज्ञं यजमानँ सर्वाँश्चर्त्विजोऽभिरक्षति तस्मादेवंविदमेव ब्रह्माणं कुर्वीत नानेवंविदं नानेवंविदम् ॥ १० ॥
 
==संबंधित कड़ियाँ==
#[[उपनिषद्]]
##[[छान्दोग्य उपनिषद्]]
###[[छान्दोग्य उपनिषद् 1]] प्रथमोऽध्यायः, द्वितीयोऽध्यायः
###[[छान्दोग्य उपनिषद् 2]] तृतीयोऽध्यायः, चतुर्थोऽध्यायः
###[[छान्दोग्य उपनिषद् 3]] पञ्चमोऽध्यायः, षष्ठोऽध्यायः
###[[छान्दोग्य उपनिषद् 4]] सप्तमोऽध्यायः, अष्टमोऽध्यायः
==बाहरी कडियाँ==
[[Category:संस्कृत]]
[[Category:Sanskrit]]
[[Category:Hinduism]]
४५

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/13124" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः