"ऋग्वेदः सूक्तं १.१६४" इत्यस्य संस्करणे भेदः

()
()
प्रमादस्त्वेष हन्ताहं न स स्व इत्यपह्नवः ।
इन्द्राकुत्सेत्युपप्रैषो न विजानामि संज्वरः ।।बृहद्देवता १.५६ ।।
 
१.१६४.४१
सूर्यामेव सतीमेतां गौरीं वाचं सरस्वतीम् ।
पश्यामो वैश्वदेवेषु निपातेनैव केवलाः ।।बृहद्देवता २.८१ ।।
 
 
१.१६४.४४
२८,७९३

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/138021" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः