"ऋग्वेदः सूक्तं ३.३३" इत्यस्य संस्करणे भेदः

सम्पादनसारांशरहितः
वि वज्रेण परिषदो जघानायन्नापोऽयनमिच्छमानाः ॥७॥
एतद्वचो जरितर्मापि मृष्ठा आ यत्ते घोषानुत्तरा युगानि ।
उक्थेषु कारो प्रति नो जुषस्व मा नो नि कः पुरुषत्रा नमस्ते ॥८॥ [[File:Miraculous crossing of the Ganges by the Buddha when he left Rajagriha to visit Vaisali.jpg|thumb|राजगृहतः वैशालीं गमनाय गौतमेन बुद्धेन गंगायाः चमत्कारिणं पारणम्]]
[[File:Miraculous crossing of the Ganges by the Buddha when he left Rajagriha to visit Vaisali.jpg|thumb|राजगृहतः वैशालीं गमनाय गौतमेन बुद्धेन गंगायाः चमत्कारिणं पारणम्]]
ओ षु स्वसारः कारवे शृणोत ययौ वो दूरादनसा रथेन ।
नि षू नमध्वं भवता सुपारा अधोअक्षाः सिन्धवः स्रोत्याभिः ॥९॥
३८,५३२

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/140745" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्