"यजुर्वेदभाष्यम् (दयानन्दसरस्वतीविरचितम्)/अध्यायः ३" इत्यस्य संस्करणे भेदः

सम्पादनसारांशरहितः
({{header | title = यजुर्वेदभाष्यम् (दयानन्दसरस्वतीविर... नवीन पृष्ठं निर्मीत अस्ती)
 
*[[/मन्त्रः ८|मन्त्रः ८]]
*[[/मन्त्रः ९|मन्त्रः ९]]
*[[/मन्त्रः १०|मन्त्रः १०]]
|
*[[/मन्त्रः १०|मन्त्रः १०]]
*[[/मन्त्रः ११|मन्त्रः ११]]
*[[/मन्त्रः १२|मन्त्रः १२]]
*[[/मन्त्रः १७|मन्त्रः १७]]
*[[/मन्त्रः १८|मन्त्रः १८]]
*[[/मन्त्रः १९|मन्त्रः १९]]
*[[/मन्त्रः २०|मन्त्रः २०]]
*[[/मन्त्रः २१|मन्त्रः २१]]
*[[/मन्त्रः २२|मन्त्रः २२]]
*[[/मन्त्रः २६|मन्त्रः २६]]
*[[/मन्त्रः २७|मन्त्रः २७]]
*[[/मन्त्रः २८|मन्त्रः २८]]
*[[/मन्त्रः २९|मन्त्रः २९]]
*[[/मन्त्रः ३०|मन्त्रः ३०]]
*[[/मन्त्रः ३१|मन्त्रः ३१]]
*[[/मन्त्रः ३२|मन्त्रः ३२]]
*[[/मन्त्रः ३३|मन्त्रः ३३]]
*[[/मन्त्रः ३४|मन्त्रः ३४]]
*[[/मन्त्रः ३५|मन्त्रः ३५]]
*[[/मन्त्रः ३६|मन्त्रः ३६]]
|
*[[/मन्त्रः ३७|मन्त्रः ३७]]
*[[/मन्त्रः ३८|मन्त्रः ३८]]
*[[/मन्त्रः ३९|मन्त्रः ३९]]
*[[/मन्त्रः ४०|मन्त्रः ४०]]
*[[/मन्त्रः ४१|मन्त्रः ४१]]
*[[/मन्त्रः ४२|मन्त्रः ४२]]
*[[/मन्त्रः ४३|मन्त्रः ४३]]
*[[/मन्त्रः ४४|मन्त्रः ४४]]
*[[/मन्त्रः ४५|मन्त्रः ४५]]
|
*[[/मन्त्रः ४६|मन्त्रः ४६]]
*[[/मन्त्रः ४७|मन्त्रः ४७]]
*[[/मन्त्रः ४८|मन्त्रः ४८]]
*[[/मन्त्रः ४९|मन्त्रः ४९]]
*[[/मन्त्रः ५०|मन्त्रः ५०]]
*[[/मन्त्रः ५१|मन्त्रः ५१]]
*[[/मन्त्रः ५२|मन्त्रः ५२]]
*[[/मन्त्रः ५३|मन्त्रः ५३]]
*[[/मन्त्रः ५४|मन्त्रः ५४]]
|
*[[/मन्त्रः ५५|मन्त्रः ५५]]
*[[/मन्त्रः ५६|मन्त्रः ५६]]
*[[/मन्त्रः ५७|मन्त्रः ५७]]
*[[/मन्त्रः ५८|मन्त्रः ५८]]
*[[/मन्त्रः ५९|मन्त्रः ५९]]
*[[/मन्त्रः ६०|मन्त्रः ६०]]
*[[/मन्त्रः ६१|मन्त्रः ६१]]
*[[/मन्त्रः ६२|मन्त्रः ६२]]
*[[/मन्त्रः ६३|मन्त्रः ६३]]
|}
४७५

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/176690" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः