"अग्निपुराणम्/अध्यायः ९७" इत्यस्य संस्करणे भेदः

सम्पादनसारांशरहितः
(शिवप्रतिष्ठाकथनम् <poem><span style="font-size: 14pt; line-height: 200%">ईश्वर... नवीन पृष्ठं निर्मीत अस्ती)
 
 
दिक्पतींश्च समभ्यर्च्य शिवकुम्भञ्च वर्धनीं ।९७.००२
<small><small>टिप्पणी
१ सत्याधिवासनमिति ज..
२ दीक्षान्तञ्च समभ्यर्च्येति ज..
३ वासुदेव दयाशील लीलया मां समुद्धर । घरोद्धारे समर्थोसि ममोद्धारे कियञ्छ्रमः ॥ इति श्लोको ख.. , छ.. पुस्तकेधिकोत्रास्ति</small></small>
अष्टमुष्टिकया(१) लिङ्गं वह्निं सन्पर्प्य च क्रमात् ॥९७.००२
३३,९२९

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/180087" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्