"पृष्ठम्:काव्यालङ्कारः (रुद्रटः).pdf/१" इत्यस्य संस्करणे भेदः

No edit summary
पुटस्थितिःपुटस्थितिः
-
समस्यात्मकः
+
परिष्कृतम्
पुटाङ्गम् (उपयोगार्थम्) :पुटाङ्गम् (उपयोगार्थम्) :
पङ्क्तिः ६: पङ्क्तिः ६:


{{c|श्वेताम्बरजैनपण्डितनमिसाधुकृतटिप्पणसमेतः ।}}
{{c|श्वेताम्बरजैनपण्डितनमिसाधुकृतटिप्पणसमेतः ।}}
{{rule|5em|align=center}}

{{c|प्रथमोऽध्यायः ।}}
{{c|प्रथमोऽध्यायः ।}}


पङ्क्तिः ३९: पङ्क्तिः ३९:
4ितम् ।।' इत्यस्माच्छूोकाज्ज्ञायते. राजकीयसंप्रहान्तर्वर्तिनि तालपत्रलिखिते टिप्पण
4ितम् ।।' इत्यस्माच्छूोकाज्ज्ञायते. राजकीयसंप्रहान्तर्वर्तिनि तालपत्रलिखिते टिप्पण
तैके तु पद्मप्ततिसंयुक्तरेकादशसमाशतैः’ इति पाठो वर्तते. अत्र तु छन्दोभङ्गः
तैके तु पद्मप्ततिसंयुक्तरेकादशसमाशतैः’ इति पाठो वर्तते. अत्र तु छन्दोभङ्गः
19
2
१६,७०२

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/181386" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्