"ऋग्वेदः सूक्तं १०.७८" इत्यस्य संस्करणे भेदः

सम्पादनसारांशरहितः
विप्रासो न मन्मभिः स्वाध्यो देवाव्यो न यज्ञैः स्वप्नसः ।
राजानो न चित्राः सुसंदृशः क्षितीनां न मर्या अरेपसः ॥१॥
अग्निर्न ये भ्राजसा रुक्मवक्षसो वातासो न स्वयुजः सद्यतयःसद्यऊतयः
प्रज्ञातारो न ज्येष्ठाः सुनीतयः सुशर्माणो न सोमा ऋतं यते ॥२॥
वातासो न ये धुनयो जिगत्नवोऽग्नीनां न जिह्वा विरोकिणः ।

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/2218" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः