"ऋग्वेदः सूक्तं ३.२९" इत्यस्य संस्करणे भेदः

सम्पादनसारांशरहितः
}}
[[File:The Churning of the Ocean of Milk (6124603065).jpg|thumb|समुद्रमन्थनम्]]
<poem><span style="font-size: 14pt; line-height:200%">
<poem><span style="font-size: 14pt; line-height:200%">अस्तीदमधिमन्थनमस्ति प्रजननं कृतम् ।
एतां विश्पत्नीमा भराग्निं मन्थाम पूर्वथा ॥१॥
अरण्योर्निहितो जातवेदा गर्भ इव सुधितो गर्भिणीषु ।
२९,७५२

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/222220" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः