"अग्निपुराणम्/अध्यायः २४४" इत्यस्य संस्करणे भेदः

सम्पादनसारांशरहितः
समभूमिस्पृशौ पादौ संहतौ च तथा स्तनौ ।। २४४.२ ।।
 
नाभिः प्रदक्षिणावर्त्ता गुह्यमश्वत्थपत्रवत् ।
नाभिः प्रदक्षइणावर्त्ता गुह्यमश्चत्थपत्रवत् ।
गुल्फौ निगूढौ मध्येन नाभिरङ्गुष्ठमानिका ।। २४४.३ ।।
 
१,४५३

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/23808" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः