"नारदपुराणम्- पूर्वार्धः/अध्यायः ४" इत्यस्य संस्करणे भेदः

सम्पादनसारांशरहितः
 
देवा ऊचुः ।।
।। नारायणाक्षरानन्त शरणागतपालक ।।
मृकण्डुतपसा त्रस्तान्पाहि नः शरणागतान् ।। ४-५५ ।।
 
जय देवाधिदेवेश जय शङ्खगदाधर ।।
जयो लोकस्वरुपाय जयो ब्रह्माण्डहेतवे ।। ४-५६ ।।
१,४५३

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/24422" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्