"विकिस्रोतः:कालिदासकृतिमासः २०२०" इत्यस्य संस्करणे भेदः

सम्पादनसारांशरहितः
 
==सामान्यप्रश्नाः==
<small>{{bold|(यदि कोऽपि सन्देहः वर्तते तर्हि [[विकिस्रोतःसम्भाषणम्:कालिदासकृतिमासः २०२०|अत्र]] भवतां प्रश्नान् निस्सङ्कोचं लिखन्तु)}}</small>
* अत्र के भागं ग्रहीतुम् अर्हन्ति?
:: यः पाठशुद्धिं कर्तुमिच्छति स सर्वोऽपि भागं ग्रहीतुं शक्नोति। वयोनियमादिकं नास्ति ।
१,२०९

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/246547" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्