"छान्दोग्योपनिषद्/अध्यायः १" इत्यस्य संस्करणे भेदः

(लघु)
सम्पादनसारांशरहितः
(लघु)
(लघु)
 
::::तस्मा आदित्याश्च विश्वे च देवास्तृतीयसवनँसंप्रयच्छन्त्येष ह वै यज्ञस्य मात्रां वेद य एवं वेद य एवं वेद ॥ १६ ॥
 
==संबंधित कड़ियाँ==
#[[उपनिषद्]]
##[[छान्दोग्य उपनिषद्]]
###[[छान्दोग्य उपनिषद् 1]] प्रथमोऽध्यायः, द्वितीयोऽध्यायः
###[[छान्दोग्य उपनिषद् 2]] तृतीयोऽध्यायः, चतुर्थोऽध्यायः
###[[छान्दोग्य उपनिषद् 3]] पञ्चमोऽध्यायः, षष्ठोऽध्यायः
###[[छान्दोग्य उपनिषद् 4]] सप्तमोऽध्यायः, अष्टमोऽध्यायः
==बाहरी कडियाँ==
[[वर्गः:Hinduism]]

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/26331" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः