"ऋग्वेदः सूक्तं १०.५७" इत्यस्य संस्करणे भेदः

()
()
बन्धुः
 
बध्नन्ति फलेन संयोजयन्तीति बन्धवः कर्माणि - ऋ. [https://sa.wikisource.org/s/13jt ३.६०.१] सायण भाष्यम् । [https://sa.wikisource.org/s/ayk शब्दकल्पद्रुमे] -- स्नेहेन मनो बध्नाति यः इति । अतएव, किं किलात-आकुली असुरौ कर्मबन्धस्य प्रतीकौ स्तः, अन्वेषणीयः।
 
सुबन्धुः -
३८,४९८

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/269280" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्