"हरिवंशपुराणम्/पर्व ३ (भविष्यपर्व)/अध्यायः ०१०" इत्यस्य संस्करणे भेदः

सम्पादनसारांशरहितः
 
पाणिभ्यामथ चाग्नीध्रं सुब्रह्मण्यं च यज्ञियम् ।
ग्रावाणमथ बाहुभ्यामुन्नेतारं च यज्ञियम् ।। ९ ।।
एवमेवैष भगवान् पोडशैताञ्जगत्पतिःषोडशैताञ्जगत्पतिः
प्रवक्तॄन् सर्वयज्ञानामृत्विजोऽसृजदुत्तमान् ।। 3.10.१० ।।
तदेष वै वेदमयः पुरुषो यज्ञसम्मितः ।
३५,९०६

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/274217" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्