"पृष्ठम्:सत्याषाढ श्रौतसूत्रम्(१-३प्रश्नाः) Satyaashada Srautasutra.pdf/६६" इत्यस्य संस्करणे भेदः

→‎अपरिष्कृतम्: 1 १५०पटलः महादेवकृतवैजयन्तीव्याख्यासमेतम् । परस्परसेदः कालभेदात्। 'अग्नीषोमीयमेकादशकपालं पूर्णमासे प्रायच्छत् ' इति द्रव्य- देवतासंबन्धानुवादाद्यागः पूर्... नवीन पृष्ठं निर्मीत अस्ती
(→‎अपरिष्कृतम्: 1 १५०पटलः महादेवकृतवैजयन्तीव्याख्यासमेतम् । परस्परसेदः कालभेदात्। 'अग्नीषोमीयमेकादशकपालं पूर्णमासे प्रायच्छत् ' इति द्रव्य- देवतासंबन्धानुवादाद्यागः पूर्... नवीन पृष्ठं निर्मीत अस्ती)
(भेदः नास्ति)
४६,०५२

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/322541" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्