"पृष्ठम्:सत्याषाढ श्रौतसूत्रम्(१-३प्रश्नाः) Satyaashada Srautasutra.pdf/७७" इत्यस्य संस्करणे भेदः

→‎अपरिष्कृतम्: , 4 . ७२ सत्यापाढविरचितं श्रौतसूत्र- [१प्रथमप्रश्ने- इति वैताभिः। इत्येतदाच्छिद्रिकमन्वाधानमेताभिविहव्याभिः सह वा कर्तव्यम् । सर्वाभिरिति पक्षे भवत्येव सह ।... नवीन पृष्ठं निर्मीत अस्ती
(→‎अपरिष्कृतम्: , 4 . ७२ सत्यापाढविरचितं श्रौतसूत्र- [१प्रथमप्रश्ने- इति वैताभिः। इत्येतदाच्छिद्रिकमन्वाधानमेताभिविहव्याभिः सह वा कर्तव्यम् । सर्वाभिरिति पक्षे भवत्येव सह ।... नवीन पृष्ठं निर्मीत अस्ती)
(भेदः नास्ति)
४६,०५२

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/322552" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्