"पृष्ठम्:सत्याषाढ श्रौतसूत्रम्(१-३प्रश्नाः) Satyaashada Srautasutra.pdf/६४" इत्यस्य संस्करणे भेदः

सम्पादनसारांशरहितः
(→‎अपरिष्कृतम्: - १प्र०पटल: महादेवकृतवैजयन्तीव्याख्यासमेतम् । कालोऽङ्ग प्रयोगयोरित विधत्तः । अत एवोक्तम्-चोदनासंयोगादित्यादि । समु- दाये च विद्वद्वाक्यावगतो य एवं विद्वानम... नवीन पृष्ठं निर्मीत अस्ती)
 
 
पुटाङ्गम् (उपयोगार्थम्) :पुटाङ्गम् (उपयोगार्थम्) :
पङ्क्तिः २१: पङ्क्तिः २१:
नामेत्यपेक्षायां नामयोपात्तान्विविच्य प्रधानयागान्दर्शयति-
नामेत्यपेक्षायां नामयोपात्तान्विविच्य प्रधानयागान्दर्शयति-


आग्नेयोऽष्टाकपाल उपाꣳशुयाजश्चाग्नीषोमीयो वैष्णवः प्राजापत्यो वाऽग्नीषोमीयश्चैकादशकपालःपौर्णमास्यां प्रधानानि ।
'''आग्नेयोऽष्टाकपाल उपाꣳशुयाजश्चाग्नीषोमीयो वैष्णवः प्राजापत्यो वाऽग्नीषोमीयश्चैकादशकपालःपौर्णमास्यां प्रधानानि ।


प्रधानानीति बहुवचनेन कर्मणां प्रधानभूतानां भेद उक्तः । प्रधानानीत्यनुवर्ततेऽनि-
प्रधानानीति बहुवचनेन कर्मणां प्रधानभूतानां भेद उक्तः । प्रधानानीत्यनुवर्ततेऽनि-
पङ्क्तिः २८: पङ्क्तिः २८:
तत्कमेण कम इति जैमिनीयैः साधितं ज्ञेयम् ।
तत्कमेण कम इति जैमिनीयैः साधितं ज्ञेयम् ।


नासोमयाजिनो ब्राह्मणस्याग्नीषोमीयः पुरोडाशो विद्यत इत्येकेषामाग्नेयोऽष्टाकपाल ऐन्द्राग्न एका-
'''नासोमयाजिनो ब्राह्मणस्याग्नीषोमीयः पुरोडाशो विद्यत इत्येकेषामाग्नेयोऽष्टाकपाल ऐन्द्राग्न एका-


ः ।१ के. स्व. ग. च. ठ. "शा । २ क, ख, ग, च. उ. ३ ३ क, ख, ग. च. °य एका'।
ः ।१ के. स्व. ग. च. ठ. "शा । २ क, ख, ग, च. उ. ३ ३ क, ख, ग. च. °य एका'।
४७,१७३

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/327003" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्