"ऋग्वेदः सूक्तं ९.९७" इत्यस्य संस्करणे भेदः

सम्पादनसारांशरहितः
अर्वाचीनैः पथिभिर्ये रजिष्ठा आ पवस्व सौमनसं न इन्दो ॥२८॥
शतं धारा देवजाता असृग्रन्सहस्रमेनाः कवयो मृजन्ति ।
इन्दो सनित्रं दिव आ पवस्व पुरतासिपुरएतासि महतो धनस्य ॥२९॥
दिवो न सर्गा अससृग्रमह्नां राजा न मित्रं प्र मिनाति धीरः ।
पितुर्न पुत्रः क्रतुभिर्यतान आ पवस्व विशे अस्या अजीतिम् ॥३०॥

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/3792" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः