"ऋग्वेदः सूक्तं १.५८" इत्यस्य संस्करणे भेदः

(लघु)
Yannf : replace
 
(लघु) (Yannf : replace)
नू चित सहोजा अम्र्तो नि तुन्दते होता यद दूतो अभवद विवस्वतः |
वि साधिष्ठेभिः पथिभी रजो मम आ देवताताहविषा विवासति ||
आ सवमद्म युवमानो अजरस्त्र्ष्वविष्यन्नतसेषु तिष्ठति |
अत्यो न पर्ष्ठं परुषितस्य रोचते दिवो न सानु सतनयन्नचिक्रदत ||
कराणा रुद्रेभिर्वसुभिः पुरोहितो होता निषत्तो रयिषाळमर्त्यः |
रथो न विक्ष्व रञ्जसान आयुषु वयानुषग वार्या देव रण्वति ||
वि वातजूतो अतसेषु तिष्ठते वर्था जुहूभिः सर्ण्या तुविष्वणिः |
तर्षु यदग्ने वनिनो वर्षायसे कर्ष्णं त एम रुशदूर्मे अजर ||
तपुर्जम्भो वन आ वातचोदितो यूथे न साह्वानव वाति वंसगः |
अभिव्रजन्नक्षितं पाजसा रजः सथातुश्चरथं भयते पतत्रिणः ||
दधुष टवा भर्गवो मानुषेष्वा रयिं न चारुं सुहवं जनेभ्यः |
होतारमग्ने अतिथिं वरेण्यं मित्रं न शेवं दिव्याय जन्मने ||
होतारं सप्त जुह्वो यजिष्ठं यं वाघतो वर्णते अध्वरेषु |
अग्निं विश्वेषामरतिं वसूनां सपर्यामि परयसा यामि रत्नम ||
अछिद्रा सूनो सहसो नो अद्य सतोत्र्भ्यो मित्रमहः शर्म यछ |
अग्ने गर्णन्तमंहस उरुष्योर्जो नपात पूर्भिरायसीभिः ||
भवा वरूथं गर्णते विभावो भवा मघवन मघवद्भ्यःशर्म |
उरुष्याग्ने अंहसो गर्णन्तं परातर्मक्षू धियावसुर्जगम्यात ||
 
*[[ऋग्वेद:]]

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/4473" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्