"ऋग्वेदः सूक्तं १.८४" इत्यस्य संस्करणे भेदः

(लघु)
Yann regex १ : regexp
(लघु) (Yann : replace)
(लघु) (Yann regex १ : regexp)
{{Rig Veda|१}}
 
<div class="verse">
<pre>
असावि सोम इन्द्र ते शविष्ठ धर्ष्णवा गहि ।
आ तवा पर्णक्त्विन्द्रियं रजः सूर्यो न रश्मिभिः ॥
मा ते राधांसि मा त ऊतयो वसो.अस्मान कदा चना दभन ।
विश्वा च न उपमिमीहि मानुष वसूनि चर्षणिभ्य आ ॥
</pre>
</div>

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/4687" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्