"ऋग्वेदः सूक्तं १.८७" इत्यस्य संस्करणे भेदः

(लघु)
Yann regex १ : regexp
(लघु) (Yann : replace)
(लघु) (Yann regex १ : regexp)
{{Rig Veda|१}}
 
<div class="verse">
<pre>
परत्वक्षसः परतवसो विरप्शिनो.अनानता अविथुरा रजीषिणः ।
जुष्टतमासो नर्तमासो अञ्जिभिर्व्यानज्रे के चिदुस्रा इव सत्र्भिः ॥
शरियसे कं भानुभिः सं मिमिक्षिरे ते रश्मिभिस्त रक्वभिः सुखादयः ।
ते वाशीमन्त इष्मिणो अभीरवो विद्रे परियस्य मारुतस्य धाम्नः ॥
</pre>
</div>

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/4711" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः