"ऋग्वेदः सूक्तं १.८९" इत्यस्य संस्करणे भेदः

(लघु)
Yann regex १ : regexp
(लघु) (Yann : replace)
(लघु) (Yann regex १ : regexp)
{{Rig Veda|१}}
 
<div class="verse">
<pre>
आ नो भद्राः करतवो कष्यन्तु विश्वतो.अदब्धासो अपरीतास उद्भिदः ।
देवा नो यथा सदमिद वर्धे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे-दिवे ॥
अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः ।
विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम ॥
</pre>
</div>

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/4727" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्