"ऋग्वेदः सूक्तं १.१६१" इत्यस्य संस्करणे भेदः

(लघु)
Yann regex १ : regexp
(लघु) (Yann : replace)
(लघु) (Yann regex १ : regexp)
{{Rig Veda|१}}
 
<div class="verse">
<pre>
किमु शरेष्ठः किं यविष्ठो न आजगन किमीयते दूत्यं कद यदूचिम ।
न निन्दिम चमसं यो महाकुलो.अग्ने भरातर्द्रुण इद भूतिमूदिम ॥
दिवा यन्ति मरुतो भूम्याग्निरयं वातो अन्तरिक्षेण यति ।
अद्भिर्यति वरुणः समुद्रैर्युष्मानिछन्तः शवसो नपातः ॥
</pre>
</div>

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/5298" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः