"ऋग्वेदः सूक्तं १.१६२" इत्यस्य संस्करणे भेदः

सम्पादनसारांशरहितः
अत्रा पूष्णः प्रथमो भाग एति यज्ञं देवेभ्यः प्रतिवेदयन्नजः ॥४॥
होताध्वर्युरावया अग्निमिन्धो ग्रावग्राभ उत शंस्ता सुविप्रः ।
तेन यज्ञेन स्वरंकृतेन स्वैष्टेनस्विष्टेन वक्षणा आ पृणध्वम् ॥५॥
यूपव्रस्का उत ये यूपवाहाश्चषालं ये अश्वयूपाय तक्षति ।
ये चार्वते पचनं सम्भरन्त्युतो तेषामभिगूर्तिर्न इन्वतु ॥६॥

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/5309" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्