"ऋग्वेदः सूक्तं २.१२" इत्यस्य संस्करणे भेदः

सम्पादनसारांशरहितः
यो अश्मनोरन्तरग्निं जजान संवृक्समत्सु स जनास इन्द्रः ॥३॥
येनेमा विश्वा च्यवना कृतानि यो दासं वर्णमधरं गुहाकः ।
श्वघ्नीव यो जिगीवाँ लक्षमाददर्यःजिगीवाँल्लक्षमाददर्यः पुष्टानि स जनास इन्द्रः ॥४॥
यं स्मा पृच्छन्ति कुह सेति घोरमुतेमाहुर्नैषो अस्तीत्येनम् ।
सो अर्यः पुष्टीर्विज इवा मिनाति श्रदस्मै धत्त स जनास इन्द्रः ॥५॥

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/5648" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्