"ऋग्वेदः सूक्तं ३.११" इत्यस्य संस्करणे भेदः

सम्पादनसारांशरहितः
अग्निं सूनुं सनश्रुतं सहसो जातवेदसम् ।
वह्निं देवा अकृण्वत ॥४॥
अदाभ्यः पुरतापुरएता विशामग्निर्मानुषीणाम् ।
तूर्णी रथः सदा नवः ॥५॥
साह्वान्विश्वा अभियुजः क्रतुर्देवानाममृक्तः ।

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/6010" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः