"ऋग्वेदः सूक्तं ३.२०" इत्यस्य संस्करणे भेदः

(लघु)
Yann regex ३ : regexp
(लघु) (Yann । : replace)
(लघु) (Yann regex ३ : regexp)
{{Rig Veda|३}}
 
<div class="verse">
<pre>
अग्निमुषसमश्विना दधिक्रां वयुष्टिषु हवते वह्निरुक्थैः ।
सुज्योतिषो नः शर्ण्वन्तु देवाः सजोषसो अध्वरं वावशानाः ॥
ददहिक्रामग्निमुषसं च देवीं बर्हस्पतिं सवितारं चदेवम ।
अश्विना मित्रावरुणा भगं च वसून रुद्रानादित्यानिह हुवे ॥
</pre>
</div>

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/6080" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः