"ऋग्वेदः सूक्तं ४.१६" इत्यस्य संस्करणे भेदः

(लघु)
Yann regex ४ : regexp
(लघु) (Yann ४, । : replace)
(लघु) (Yann regex ४ : regexp)
{{Rig Veda|४}}
 
<div class="verse">
<pre>
आ सत्यो यातु मघवां रजीषी दरवन्त्व अस्य हरय उप नः ।
तस्मा इद अन्धः सुषुमा सुदक्षम इहाभिपित्वं करते गर्णानः ॥
नू षटुत इन्द्र नू गर्णान इषं जरित्रे नद्यो न पीपेः ।
अकारि ते हरिवो बरह्म नव्यं धिया सयाम रथ्यः सदासाः ॥
</pre>
</div>

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/6552" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्