"ऋग्वेदः सूक्तं ४.१७" इत्यस्य संस्करणे भेदः

सम्पादनसारांशरहितः
No edit summary
 
No edit summary
य एक इच चयावयति पर भूमा राजा कर्ष्टीनाम पुरुहूत इन्द्रः |
सत्यम एनम अनु विश्वे मदन्ति रातिं देवस्य गर्णतो मघोनः ||
 
सत्रा सोमा अभवन्न अस्य विश्वे सत्रा मदासो बर्हतो मदिष्ठाः |
सत्राभवो वसुपतिर वसूनां दत्रे विश्वा अधिथा इन्द्र कर्ष्टीः ||
नू षटुत इन्द्र नू गर्णान इषं जरित्रे नद्यो न पीपेः |
अकारि ते हरिवो बरह्म नव्यं धिया सयाम रथ्यः सदासाः ||
 
 
*[[ऋग्वेद:]]
गुमनाम सदस्य
"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/6557" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्