"ऋग्वेदः सूक्तं ५.४६" इत्यस्य संस्करणे भेदः

सम्पादनसारांशरहितः
<pre>
हयो न विद्वाँ अयुजि स्वयं धुरि तां वहामि प्रतरणीमवस्युवम् ।
नास्या वश्मि विमुचं नावृतं पुनर्विद्वान्पथः पुरतपुरएत ऋजु नेषति ॥१॥
अग्न इन्द्र वरुण मित्र देवाः शर्धः प्र यन्त मारुतोत विष्णो ।
उभा नासत्या रुद्रो अध ग्नाः पूषा भगः सरस्वती जुषन्त ॥२॥

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/7231" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः