"ऋग्वेदः सूक्तं ६.२१" इत्यस्य संस्करणे भेदः

सम्पादनसारांशरहितः
नू म आ वाचमुप याहि विद्वान्विश्वेभिः सूनो सहसो यजत्रैः ।
ये अग्निजिह्वा ऋतसाप आसुर्ये मनुं चक्रुरुपरं दसाय ॥११॥
स नो बोधि पुरतापुरएता सुगेषूत दुर्गेषु पथिकृद्विदानः ।
ये अश्रमास उरवो वहिष्ठास्तेभिर्न इन्द्राभि वक्षि वाजम् ॥१२॥
 

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/7673" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः