प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

कठोपनिषद्

(कठ उपनिषद् इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)

बाह्यसम्पर्कःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=कठोपनिषद्&oldid=41373" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः