वाह्यसूत्राणिसम्पाद्यताम्

  • गोलाध्याय (वासनाभाष्यं मारिचिटीका हिन्दीटीका सहितम्; हिन्दी टीकाकारः केदारनाथजोशी)
  • गोलाध्याय (आनन्दाश्रम)
"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=गोलाध्याय&oldid=100291" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्