पुटमेतत् सुपुष्टितम्

Padamañjarī=Padamañjarī, a commentary
on the Kāśikāvṛtti by Haradatta.
Pāṇ. Śik.=Śikṣā of Pāṇini.
Par. Bhāṣ. = Paribhāṣābhāskara of
Haribhāskara Agnihotrī.
Par. Śek. = Paribhāṣenduśekhara of Nāgeśa.
Paramalaghumañjūṣā = Paramalaghumañjūṣā of Nāgeśabhaṭṭa.
Pari. Sang. = Paribhhāṣāsaṁgraha by K. V. Abhyankar.
Phiṭ. Sūtra =Śāntanava's Phiṭsūtra.
Pradīpa = Kaiyaṭa's Mahābhāṣyapradīpa.
Puruṣottam=Puruṣottamadeva's Paribhāṣāvṛtti.
R. Pr. =Ṛgvedaprātiśākhya by Śaunaka ( Sanskrit Sāhityapariṣad Edition, Calcutta.)
R. T. = Ṛktantra Prātiśākhya.
R. V., Ṛgveda, Ṛk. Saṁh=Ṛgveda-saṁhita.
Śabdakaustubha = Śabdakaustubha of Bhaṭṭojī Dīkṣita.
Śak. = Śākaṭāyana's Śabdānuśāsana.
Śak. Pari = Śākaṭāyana Paribhāṣāpātha.
S. K. Sid.Kau. = Siddhāntakaumudī.
Sīradeva = Sīradeva's Paribhāṣāvṛtti.
Śiva Sūtra = Māheśvarasūtras.

Śṛing-Prak. = Sṛingāraprakāśa of Bhoja.
T. Pr. = Taittirīya Prātiśākhya.
Tait. Saṁh. = Taittirīya Saṁhita.
Tattvabodh. = Tattvabodhinī by Jinendrasarasvati.
Tattvacintāmaṇi = Tattvacintāmaṇi of Gaṅgeśopādhyāya.
Tribhāṣyaratna = commentary on the Taittirīya Prātiśākhya.
Uddyota = Mahābhāṣya-Pradīpoddyota by Nāgeśa.
Uṇ. Sūtra = Uṇadisūtrapañcapādi.
Uṇ. Sūtravr. = Uṇādisūtravṛtti by Ujjvaladatta.
Upamanyu = Nandikeśvarakārikābhāṣya by Upamanyu.
Uvvaṭa = Uvvaṭa's Bhāṣya on the Prātiśākhya works.
V. Pr. = Vājasaneyi Prātiśākhya.
Vaidikābharaṇa = commentary on the Taittirīya
Prātiśākhya.
Vaiyakaraṇabhuṣaṇa=Koṇḍabhaṭṭa's Vaiyakaraṇabhuṣaṇasara.
Vak. Pad.=Vākyapadīya of Bhartṛhari.
Vak. Pad. ṭīka = Commentary on Bhartṛhari's Vākyapadīya.
V., Vārt. = Vārttikas on the Sūtras of Pāṇini as given in
the Mahābhāṣya (Dr. Kielhorn's edition.)
Vyāḍi = Vyāḍiparibhāṣāsūcana.