भगवद्गीता

(भगवद् गीता इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)


भगवद्गीतासम्पाद्यताम्


सम्बद्धानुबन्धाःसम्पाद्यताम्

बाह्यानुबन्धाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=भगवद्गीता&oldid=111384" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः