Wikipedia logo
Look up वन्देमातरम् in Wikipedia, the free encyclopedia.

रचयिता: बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्यायः
हिन्दीचलचित्रे आनन्दमठे योजितम्।

वन्दे मातरम्
सुजलाम् सुफलाम् मलयजशीतलाम्
शस्य श्यामलाम् मातरम्
शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनीम्
फुल्ल कुसुमित द्रुमदलशोभिनीम्
सुहासिनीम् सुमधुर भाषिणीम्
सुखदाम् वरदाम् मातरम्
वन्दे मातरम्

 उपरिलिखितभागं भारतस्य मातृगीतत्वेन स्वीकृतम् ।


सप्त कोटि कण्ठ कलकल निनाद कराले
निसप्त कोटि भुजैर्ध्रुत खरकरवाले
के बोले मा तुमी अबले
बहुबल धारिणीम् नमामि तारिणीम्
रिपुदलवारिणीम् मातरम्
वन्दे मातरम्

तुमि विद्या तुमि धर्म,तुमि हृदि तुमि मर्म
त्वम् हि प्राणाः शरीरे
बाहुते तुमि मा शक्ति
हृदये तुमि मा भक्ति
तोमारै प्रतिमा गडि मंदिरे मंदिरे
वन्दे मातरम्

त्वम् हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी
कमला कमलदल विहारिणी
वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वाम्
नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलाम्
सुजलाम् सुफलाम् मातरम्
वन्दे मातरम्

श्यामलाम् सरलाम् सुस्मिताम् भूषिताम्
धरणीम् भरणीम् मातरम्
वन्दे मातरम्


Info icon 001.svg#licence info


Flag of the United States.svg Public domain
This work is in the public domain in the United States because it was first published outside the United States prior to January 1, 1923. Other jurisdictions have other rules. Also note that this work may not be in the public domain in the 9th Circuit if it was published after July 1, 1909, unless the author is known to have died in वाचनिकदोषः : अनपेक्षितम् उद्गारचिह्नम २ or earlier (more than 70 years ago).[१]
This work might not be in the public domain outside the United States and should not be transferred to a Wikisource language subdomain that excludes pre-1923 works copyrighted at home.
"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=वन्दे_मातरम्&oldid=37524" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्