प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

आवश्यकवर्गाः

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां १८:५३, १९ नवम्बर २०१९ समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक१८:५३, १९ नवम्बर २०१९परिणामाः अत्र सन्ति ।

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. अनुक्रमणिका - Unknown progress‏‎ (३१७ सदस्याः)
 2. उपपृष्ठम्‏‎ (२७५ → २७७ सदस्याः)
 3. Hinduism‏‎ (१७१ सदस्याः)
 4. Documentation subpages‏‎ (७१ सदस्याः)
 5. लक्ष्मीतन्त्रम्‏‎ (५७ सदस्याः)
 6. काव्य‏‎ (४८ सदस्याः)
 7. काव्यम्‏‎ (४६ सदस्याः)
 8. अहिर्बुध्नसंहिता‏‎ (३६ सदस्याः)
 9. अनिरुद्धसंहिता‏‎ (३४ सदस्याः)
 10. देवीभागवतपुराणम्‏‎ (३४ सदस्याः)
 11. चर्यापादः‏‎ (३३ सदस्याः)
 12. जयाख्यसंहितायाः‏‎ (३३ सदस्याः)
 13. क्रियापादः‏‎ (३२ सदस्याः)
 14. परमेश्वरसंहिता‏‎ (२६ सदस्याः)
 15. भार्गवतन्त्रम्‏‎ (२५ सदस्याः)
 16. सूचनाफलकस्य अपेक्षया पृष्ठं बृहत् वर्तते ।‏‎ (२३ सदस्याः)
 17. Footnotes using custom labels‏‎ (१५ सदस्याः)
 18. Experimental table templates‏‎ (१२ सदस्याः)
 19. अविद्यमानानां सञ्चिकानाम् आवलिः‏‎ (१२ सदस्याः)
 20. ज्ञानपादः‏‎ (१२ सदस्याः)
 21. Wikipedia shortcut box first parameter needs fixing‏‎ (११ सदस्याः)
 22. नानुक्रमणिकपृष्ठानि‏‎ (११ सदस्याः)
 23. परमपुरुषसंहिता‏‎ (१० सदस्याः)
 24. स्क्रिप्ट त्रुटियों वाले पृष्ठ‏‎ (१० सदस्याः)
 25. Files with no machine-readable description‏‎ (८ सदस्याः)
 26. Files with no machine-readable license‏‎ (८ सदस्याः)
 27. Wikisource pages with incorrect protection templates‏‎ (८ सदस्याः)
 28. All Wikipedia bots‏‎ (७ सदस्याः)
 29. Files with no machine-readable author‏‎ (७ सदस्याः)
 30. Files with no machine-readable source‏‎ (७ सदस्याः)
 31. Wikisource protected templates‏‎ (७ सदस्याः)
 32. असाङ्ख्यिकी रचनाकालः निर्दिष्टः‏‎ (६ सदस्याः)
 33. रचनाकालः अज्ञातः‏‎ (६ सदस्याः)
 34. रचनाकालः न निर्दिष्टः‏‎ (६ सदस्याः)
 35. सन्दर्भ त्रुटि के साथ पृष्ठ‏‎ (६ → ८ सदस्याः)
 36. Author pages with gender manually categorised‏‎ (५ सदस्याः)
 37. Author pages without image‏‎ (५ सदस्याः)
 38. Special effects templates‏‎ (५ सदस्याः)
 39. योगपादः‏‎ (५ सदस्याः)
 40. Column formatting templates‏‎ (४ सदस्याः)
 41. License templates‏‎ (४ सदस्याः)
 42. Article templates‏‎ (३ सदस्याः)
 43. Maintenance templates‏‎ (३ सदस्याः)
 44. Template documentation‏‎ (३ सदस्याः)
 45. Templates generating hCards‏‎ (३ सदस्याः)
 46. Typography templates‏‎ (३ सदस्याः)
 47. Author pages with image‏‎ (२ सदस्याः)
 48. Authors-भ‏‎ (२ सदस्याः)
 49. Authors without initials‏‎ (२ सदस्याः)
 50. Files copyrighted by the Wikimedia Foundation‏‎ (२ सदस्याः)

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:वाञ्छितवर्गाः" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः