"भगवद्गीता/दैवासुरसम्पद्विभागयोगः" इत्यस्य संस्करणे भेदः

(लघु)
भगवद् गीता १६ इत्येतद् भगवद्गीता/दैवासुरसंपद्विभागयोगः इत्येतद् प्रति चालितम्
(लघु) (३ अवतरण: adding bhagavat gita and other pages)
(लघु) (भगवद् गीता १६ इत्येतद् भगवद्गीता/दैवासुरसंपद्विभागयोगः इत्येतद् प्रति चालितम्)
१६

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/13020" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्