"भगवद्गीता" इत्यस्य संस्करणे भेदः

सम्पादनसारांशरहितः
== भगवद्गीता ==
 
# [[भगवद्गीता/अर्जुनविषादयोगः|प्रथमोऽध्याय: अर्जुनविषादयोग]]
# [[भगवद् गीता २भगवद्गीता/सांख्ययोगः|द्वितीयोऽध्याय: सांख्ययोग]]
# [[भगवद् गीता ३भगवद्गीता/कर्मयोगः|तृतीयोऽध्याय: कर्मयोग]]
# [[भगवद् गीता ४भगवद्गीता/ज्ञानकर्मसंन्यासयोगः|चतुर्थोऽध्याय: ज्ञानकर्मसंन्यासयोग]]
# [[भगवद् गीता ५भगवद्गीता/कर्मसंन्यासयोगः|पञ्चमोऽध्याय: कर्मसंन्यासयोग]]
# [[भगवद् गीता ६भगवद्गीता/आत्मसंयमयोगः|षष्ठोऽध्याय: आत्मसंयमयोग]]
# [[भगवद् गीता ७भगवद्गीता/ज्ञानविज्ञानयोगः|सप्तमोऽध्याय: ज्ञानविज्ञानयोग]]
# [[भगवद् गीता ८भगवद्गीता/अक्षरब्रह्मयोगः|अष्टमोऽध्याय: अक्षरब्रह्मयोग]]
# [[भगवद् गीता ९भगवद्गीता/राजविद्याराजगुह्ययोगः|नवमोऽध्याय: राजविद्याराजगुह्ययोग]]
# [[भगवद् गीता १०भगवद्गीता/विभूतियोगः|दशमोऽध्याय: विभूतियोग]]
# [[भगवद् गीता ११भगवद्गीता/विश्वरूपदर्शनयोगः|एकादशोऽध्याय: विश्वरूपदर्शनयोग]]
# [[भगवद् गीता १२भगवद्गीता/भक्तियोगः|द्वादशोऽध्याय: भक्तियोग]]
# [[भगवद् गीता १३भगवद्गीता/क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगः|त्रयोदशोऽध्याय: क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोग]]
# [[भगवद् गीता १४भगवद्गीता/गुणत्रयविभागयोगः|चतुर्दशोऽध्याय: गुणत्रयविभागयोग]]
# [[भगवद् गीता १५भगवद्गीता/पुरुषोत्तमयोगः|पञ्चदशोऽध्याय: पुरुषोत्तमयोग]]
# [[भगवद् गीता १६भगवद्गीता/दैवासुरसंपद्विभागयोगः|षोडशोऽध्याय: दैवासुरसंपद्विभागयोग]]
# [[भगवद् गीता १७भगवद्गीता/श्रद्धात्रयविभागयोगः|सप्तदशोऽध्याय: श्रद्धात्रयविभागयोग]]
# [[भगवद् गीता १८भगवद्गीता/मोक्षसंन्यासयोगः|अष्टादशोऽध्याय: मोक्षसंन्यासयोग]]
 
#
 
 
 
 
==संबंधित कड़ियाँ==
१६

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/13028" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्