"ऋग्वेदः सूक्तं १०.८२" इत्यस्य संस्करणे भेदः

(लघु)
Yann regex १० : regexp
(लघु) (Yannf : replace)
(लघु) (Yann regex १० : regexp)
{{Rig Veda|१}}
 
<div class="verse">
<pre>
चक्षुषः पिता मनसा हि धीरो घर्तमेने अजनन्नन्नमाने ।
यदेदन्ता अदद्र्हन्त पूर्व आदिद्द्यावाप्र्थिवी अप्रथेताम ॥
न तं विदाथ य इमा जजानायद युष्माकमन्तरम्बभूव ।
नीहारेण पराव्र्ता जल्प्या चासुत्र्प उक्थशासश्चरन्ति ॥
</pre>
</div>

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/2247" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः