"ईशावास्‍योपनिषद्" इत्यस्य संस्करणे भेदः

सम्पादनसारांशरहितः
(लघु) (Shubha इति प्रयोक्त्रा ईशावास्‍य उपनिषद् इत्येतत् ईशावास्‍योपनिषद् इत्येतत् प्रति चालितम्)
॥अथ ईशोपनिषत्॥</br>
</br>
ईशा वास्यमिदँईशावास्यमिदँ सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्।</br>
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्यस्विद्धनम्॥१॥</br>
</br>
बेनामी उपयोगकर्ता
"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/39376" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्