"ऋग्वेदः सूक्तं ३.२९" इत्यस्य संस्करणे भेदः

सम्पादनसारांशरहितः
न नि मिषति सुरणो दिवेदिवे यदसुरस्य जठरादजायत ॥१४॥
अमित्रायुधो मरुतामिव प्रयाः प्रथमजा ब्रह्मणो विश्वमिद्विदुः ।
द्युम्नवद्ब्रह्म कुशिकास एरिर एककोएकएको दमे अग्निं समीधिरे ॥१५॥
यदद्य त्वा प्रयति यज्ञे अस्मिन्होतश्चिकित्वोऽवृणीमहीह ।
ध्रुवमया ध्रुवमुताशमिष्ठाः प्रजानन्विद्वाँ उप याहि सोमम् ॥१६॥

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/6156" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः