"ऋग्वेदः सूक्तं ७.४९" इत्यस्य संस्करणे भेदः

(लघु)
Yann regex ७ : regexp
(लघु) (Yann ७, । : replace)
(लघु) (Yann regex ७ : regexp)
{{Rig Veda|७}}
 
<div class="verse">
<pre>
समुद्रज्येष्ठाः सलिलस्य मध्यात पुनाना यन्त्यनिविशमानाः ।
इन्द्रो या वज्री वर्षभो रराद ता आपो देवीरिहमामवन्तु ॥
यासु राजा वरुणो यासु सोमो विश्वे देवा यासूर्जं मदन्ति ।
वैश्वानरो यास्वग्निः परविष्टस्ता आपो ... ॥
</pre>
</div>

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/8400" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्