श्रीमदानन्दरामायणान्तर्गतरामाष्टोत्तरशतनामावलिः

श्रीमदानन्दरामायणान्तर्गतरामाष्टोत्तरशतनामावलिः
रामस्तोत्राणि
[[लेखकः :|]]

॥ श्रीमदानन्दरामायणान्तर्गत श्री रामाष्टोत्तरशतनामावलिः ॥
ध्यानम् ॥

मन्दाराकृति पुण्यधाम विलसत् वक्षस्थलं कोमलम्
शान्तं कान्तमहेन्द्रनील रुचिराभासं सहस्राननम् ।
वन्देहं रघुनन्दनं सुरपतिं कोदण्ड दीक्षागुरुं
रामं सर्वजगत् सुसेवितपदं सीतामनोवल्लभम् ॥


ॐ सहस्र शीर्ष्णे नमः ।
ॐ सहस्राक्षाय नमः ।
ॐ सहस्र हस्ताय नमः ।
ॐ सहस्र चरणाय नमः ।
ॐ जीमूतवर्णाय नमः ।
ॐ विश्वतोमुखाय नमः ।
ॐ अच्युताय नमः ।
ॐ शेषशायिने नमः ।
ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ।
ॐ पञ्चभूतात्मने नमः । १०


ॐ मूलप्रकृतये नमह् ।
ॐ देवानां हितकारिणे नमः ।
ॐ सर्वलोकेशाय नमः ।
ॐ सर्व दुःखनिषूदनाय नमः ।
ॐ शङ्खचक्रगदा पद्मजटामुकुट धारिणे नमः ।
ॐ गर्भाय नमः ।
ॐ तत्वाय नमः ।
ॐ ज्योतिषां ज्योतिषे नमः ।
ॐ वासुदेवाय नमः ।
ॐ दशरथात्मजाय नमः । २०


ॐ राजेन्द्राय नमः ।
ॐ सर्वसम्पत्प्रदाय नमः ।
ॐ कारुण्यरूपाय नमः ।
ॐ कैकेयी प्रिय कारिणे नमः ।
ॐ दान्ताय नमः ।
ॐ शन्ताय नमः ।
ॐ विश्वामित्र प्रियाय नमः ।
ॐ यङ्य़ेशाय नमः ।
ॐ क्रतुपालकाय नमः ।
ॐ केशवाय नमः । ३०


ॐ नाथाय नमः ।
ॐ शार्ङ्गिणे नमः ।
ॐ रामचन्द्राय नमः ।
ॐ नारायणाय नमः ।
ॐ रामचन्ध्राय नमः ।
ॐ माधवाय नमः ।
ॐ गोविन्दाय नमः ।
ॐ परमात्मने नमः ।
ॐ विष्णुस्वरूपाय नमः ।
ॐ रघुनाथाय नमः । ४०ॐ नाथनाथाय नमः ।
ॐ मधुसूदनाय नमः ।
ॐ त्रिविक्रमाय नमः ।
ॐ सीतायः पतये नमः ।
ॐ वामनाय नमः ।
ॐ राघवाय नमः ।
ॐ श्रीधराय नमः ।
ॐ जानकीवल्लभाय नमः ।
ॐ हृषीकेशाय नमः ।
ॐ कन्दर्पाय नमः । ५०


ॐ पद्मनाभाय नमः ।
ॐ कौसल्या हर्षकारिणे नमः
ॐ राजीव नयनाय नमः ।
ॐ लक्ष्मणाग्रजाय नमः ।
ॐ काकुत्स्थाय नमः ।
ॐ दामोदराय नमः ।
ॐ विभीषण परित्रात्रे नमः ।
ॐ सङ्कर्षणाय नमः ।
ॐ वासुदेवाय नमः ।
ॐ शङ्करप्रियाय नमः । ६०


ॐ प्रद्युम्नाय नमः ।
ॐ अनिरुद्धाय नमः ।
ॐ सदसद्भक्ति रूपाय नमः ।
ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ।
ॐ अधोक्षजाय नमः ।
ॐ सप्ततालहराय नमः ।
ॐ खरदूषणसम्हर्त्रे नमः ।
ॐ श्रीनृसिम्हाय नमः ।
ॐ अच्युताय नमः ।
ॐ सेतुबन्धकाय नमः । ७०


ॐ जनार्दनाय नमः ।
ॐ हनुमदाश्रयाय नमः ।
ॐ उपेन्द्रचन्द्रवन्द्याय नमः ।
ॐ मारीचमथनाय नमः ।
ॐ वालिप्रहरणाय नमः ।
ॐ सुग्रीवराज्यदाय नमः ।
ॐ जामदग्न्यमहादर्पहराय नमः ।
ॐ हरये नमः ।
ॐ कृष्णाय नमः ।
ॐ भरताग्रजाय नमः । ८०ॐ पितृभक्ताय नमः ।
ॐ शत्रुघ्नपूर्वजाय नमः ।
ॐ अयोध्याधिपतये नमः ।
ॐ शत्रुघ्न सेविताय नमः ।
ॐ नित्याय नमः ।
ॐ सत्याय नमः ।
ॐ बुद्ध्यादि ङ्य़ानरूपिणे नमः ।
ॐ अद्वैत ब्रह्मरूपाय नमः ।
ॐ ङ्य़ानगम्याय नमः ।
ॐ पूर्णाय नमः । ९०


ॐ रम्याय नमः ।
ॐ माधवाय नमः ।
ॐ चिदात्मने नमः ।
ॐ अयोध्येशाय नमः ।
ॐ श्रेष्ठाय नमः ।
ॐ चिन्मात्राय नमः ।
ॐ परात्मने नमः ।
ॐ अहल्योद्धारणाय नमः ।
ॐ चापभङ्गिने नमः ।
ॐ सीतारामाय नमः । १००


ॐ सेव्याय नमः ।
ॐ स्तुत्याय नमः ।
ॐ परमेष्ठिने नमः ।
ॐ बाणहस्ताय नमः ।
ॐ कोदण्डधारिणे नमः ।
ॐ कबन्धहन्त्रे नमः ।
ॐ वालिहन्त्रे नमः ।
ॐ दशग्रीवप्रण सम्हार कारिणे नमः । १०८


॥ श्रीरामाष्टोत्तरशतनामावलिः समप्ता ॥