सर्जकः:श्रीवासुदेवानन्दसरस्वती

श्रीवासुदेवानन्दसरस्वती